6 tips til digitalisering: Sådan styrker du din virksomhed i 2017

Skrevet af: Finman | Forretningsudvikling
19.02.2017

bogholderrigservice

Digitalisering var efter sigende det mest brugte ord i Dagbladet Børsen i 2016. Emnet er højaktuelt og fylder meget i de danske bestyrelser. De større virksomheder er langt i at udnytte de digitale muligheder, men det kniber mere for de mindre virksomheder.

Der kan være mange årsager til, at særligt de mindre virksomheder er tilbageholdende med brug af de teknologiske muligheder. Men det står helt klart, at der i de kommende år vil være to typer af virksomheder:

 1. Virksomheder der forstår at udnytte mulighederne og på den måde opnår en konkurrencemæssig fordel.
 1. De virksomheder der tøver eller ikke kommer i gang og på den måde mister konkurrencekraft.

Jeg vil her i artiklen give dig 6 punkter til, hvordan du styrker din virksomhed ved  at udnytte de nye teknologiske muligheder.

Digitalisering skal tænkes ind i alle virksomhedens processer

Lad og starte med at komme på plads med begrebet ”digitalisering”. Begrebet er en fælles betegnelse over de muligheder teknologien giver os for at automatisere virksomhedens processer. Herunder manuelle arbejdsprocesser der kan automatiseres, men i høj grad også nye processer, som teknologien giver mulighed for, som eksempelvis handel over nettet uden fysiske butikker og mobile services på mobilapps.

Principielt bør du overveje, hvordan du kan optimere i alle virksomhedens processer og kontaktflader inden for følgende hovedområder:

 • Produkter og ydelser
 • Salg- og markedsføring
 • Kundebetjening og kunde oplevelse
 • Interne forretningsprocesser

I praksis, vil der være store snitflader og indre sammenhænge, som gør, at disse områder skal ses i en sammenhæng. Jeg vil derfor ikke gennemgå hvert af disse områder, men derimod se på de teknologiske muligheder på tværs af områderne.

1. Go Mobile

Mobile enheder i form af telefoner og tablets, har ændret den måde vi fungere på – både som forbruger, som individ og i fællesskaber. Vi har i dag adgang til uanede mængder af information det meste af tiden de fleste steder.

Det har derfor stor betydning, hvordan du som virksomhed præsenterer dig på de mobile enheder, og hvordan du interagerer med din kunder – og potentielle kunder. Her kunne jeg også tilføje medarbejdere og potentielle medarbejdere samt virksomhedens øvrige interessenter.

For blot få år siden startede softwareudviklerne med at tale om, at udvikle software med fokus på mobilen under betegnelsen ”mobile first”. Altså med fokus på mobilen frem for PC’en. Dette er allerede godt på vej til at ændre sig til ”mobile only”. Det vil sige, at de mobile enheder i fremtiden forventes at overtage en hovedrolle i virksomhedernes kontakt med forbrugerne.

For fremtiden er der derfor to overordnede overvejelser du skal gøre;

 • Hvordan opleves din virksomhed mobilt
 • Hvordan kan du understøtte de interne forretningsprocesser med mobilteknologi

Den mobile oplevelse kan du i første omgang teste ved at tjekke din egen hjemmeside fra en mobiltelefon. Hvordan opfører siden sig på den lille skærm?

I dag laves alle nye hjemmesider i det der kaldes ”responsivt design”. Det betyder i praksis, at hjemmesiden tilpasser sig skærmen – både på din pc, på din tablet og på din mobiltelefon. Det betyder samtidig, at brugeroplevelsen kan være meget forskellig fra pc til mobil.

Da brugen af mobile enheder er i eksplosiv vækst og det modsatte gælder for pc’er, er dette et yderst vigtigt punkt. Særligt med sigte på, at flere og flere køb også foretages direkte fra den mobile enhed.

I forhold til de interne forretningsprocesser giver de mobile enheder også helt nye muligheder. Ikke mindst fordi, at alle mennesker efterhånden har en mobil enhed ved hånden hele tiden.

Til eksempel kan nævnes de nye muligheder det har givet håndværkerne. I dag kan håndværkeren tage et ”før” og ”efter” billede af sit arbejde og vedhæfte som dokumentation for udført arbejde. Endvidere kan tid og materialer registreres på stedet og fakturaen kan udstedes med det samme. Faktisk kan faktura udstedes direkte til kundens mobil så den kan betales med MobilePay på samme måde, som kontakt betaling. Tænk på, hvad det sparer af kontortid til registreringer, faktureringer, rykkerprocedurer mv.

2. Digitalisering af produkter

Vi kender alle sammen til køb af software og apps som rene digitale produkter. Men teknologien giver også mulighed for at redefinere traditionelle produkter.

Du skal derfor begynde at tænke;

 • Hvordan kan jeg fremover kan tilbyde nye digitale services
 • Hvordan tilføres mine fysiske produkter digitale tjenester

Nye digitale services kræver ofte, at man tænker ”ud af boksen”. Her gælder det ikke kun om at tænke i ydelser, som bidrager til nye indtægter. Det kan også være tjenester, der giver en bedre kundeoplevelse eller tjenester, der bidrager til at reducere spild eller omkostninger.

Her vil jeg fremhæve tandlægebranchen som et godt eksempel. Mon ikke tandlægerne har tabt en god del af deres omsætning på kunder, der glemte en tandlægetid. Med en ny sms-service, der gør patienterne opmærksom på den aftalte tandlæge-tid dagen før, er jeg sikker på, at tandlægerne har sparet mange på tabte besøg.

Fysiske produkter kan også tilføres nye digitale services. Som eksempelvis termostaten på vores radiator i hjemmet. Med en app, kan forbrugeren nu måle og styre varmen i hjemmet – også udefra. Samme teknologi kan fås til lamper og pærer, så lys kan styres eller frekvenser kan opsættes, således at huset ser beboeligt ud i ferier mv.

3. Handel via digitale kanaler

Nethandel er ikke nyt – og det er komme for at blive. Jeg kan efterhånden ikke komme i tanke om et produkt eller en ydelse, som ikke er tilgængelig online – enten som præsentation, mulighed for kontakt, reservation eller direkte køb.

Nethandel både i Danmark og med udlandet stiger stødt. Du skal derfor være meget opmærksom på, hvordan dine produkter og services bliver tilgængelige på de digitale medier. Som sagt tidligere, skal du være særligt opmærksom på de mobile medier.

Spørg dig selv;

 • Kan kunderne finde min virksomhed på nettet?
 • Kan de finde information om mine produkter og ydelser?
 • Er det let at komme i kontakt med min virksomhed?
 • Fungerer min hjemmeside både, som sælger, og som servicemedarbejder?

4. Big data

Her har vi at gøre med et af de mest komplicerede områder. Big data dækker over vores nye evne til at samle, opbevare, analysere og anvende ekstremt store datamængder på tværs af systemer. Vi kender det allerede lidt fra Google og Facebook, som er eminente til at samle og bruge data.

Der går således historier om, hvordan Google kan spotte, at en teenager er gravid, før hendes egne forældrene – alene baseret på ændringer i pigens søgemønster.

Et andet eksempel på indsamling af data er, når fly og biler med ny teknologi selv kan rapportere om behov for service eller udskiftning af reservedele – og give værkstedet direkte besked. Så kan både reservedele og værkstedstid gøres klar til kunden.

Mulighederne synes uendelige. Du skal spørge dig selv, hvilken viden, der kunne have betydning for dig i din forretning. Herunder skal du finde ud af;

 • Hvordan du får samlet relevant data op
 • Hvordan du kan udnytte data forretningsmæssigt

Selv om jeg startede med at sige, at dette er et af de mest komplicerede områder, er det mest fordi vi endnu ikke har set, hvad der er muligt med alle de data vi kan samle.

Til gengæld er det ikke svært at komme i gang. Allerede nu findes flere små softwareprogrammer, som kan give overraskende let adgang til at analysere de data, som du allerede har registreret i dit økonomisystem omkring salg, kunder, varer mv. Det kan være en god måde at starte på.

5. Kundeoplevelse

Den personlige service har altid været i højsædet. Men det er en misforståelse at tro, at personlig service kun kan leveres af en person.

Hvorvidt en service opleves personligt, er et spørgsmål om, hvordan kunden oplever den service vi leverer.

Jeg synes selv, at det er god service, når jeg får en sms som påmindelse om min tandlægetid. Ligesom jeg også er glad for en sms om, at min pakke nu er afsendt og igen når jeg på sms får besked om, at pakken er klar til afhentning.

Et andet område, hvor den fysiske og digitale verden supplerer hinanden godt, er ejendomsmæglernes måde at præsentere deres ejendomme på. Her er vi gået fra papirbilleder over til digitale billeder og nu til 360-graders billeder der giver en helt ny oplevelse af ejendommen. Mon ikke det har bidraget til mere kvalitative fremvisninger frem for blot mange fremvisninger.

Prøv selv at tænk over, hvordan du kan;

 • Udnytte data til at give kunden en oplevelse af individualiseret kundeservice
 • Skabe en sammenhæng af kundeoplevelsen på tværs af fysiske og digitale kanaler

6. Sociale Medier

Der er efterhånden ikke mange tilbage, som ikke bevæger sig på de sociale medier – eller som det også kaldes: “SoMe“. Der er mange sociale medier, og der kommer flere til. I dag er de vigtigste medier i forhold til salg og service Facebook, Instagram og Pinterest. Et medie, som Twitter, oplever jeg har større relevans i forhold til politik og journalistik.

Netop fordi så mange er så aktive på de sociale medier som det er tilfældet, skal man som virksomhed nøje overveje hvilke mulighede det giver – man også være meget opmærksom på de faldgruber der er i SoMe.

Det absurde ved de sociale medier er imidlertid, at uanset om du vælger at blive en aktiv deltager, kan din virksomhed godt blive en del af debatten på nettet.

Ikke for at forebygge en ”shit storm”, men først og fremmest for at udnytte mulighederne skal du gøre dig følgende overvejelser;

 • Hvordan kan du engagere kunder og medarbejdere gennem sociale medier
 • Hvordan kan du skabe synlighed, relevans og relation til virksomheden og virksomhedens produkter og ydelser

Hvordan kommer du i gang

Der er mange muligheder med den nye teknologi. Og det er vigtigt, at du gør dig modne overvejelser om, hvad du helt grundlæggende vil med det digitale – og hvordan du skal prioritere.

I praktisk vil jeg anbefale at lave en samlet gennemgang af dine muligheder, og for hvert område vurdere investering (tid og penge) i forhold til fordele og udbytte.

De første indsatsområder er selvsagt de lavt hængende frugter, hvor udbyttet er højt og investeringen lav – og ja, disse områder vil du også finde. Det er her du skal starte.

Videnspiloten bag indlægget

Kim Stig Thomsen

Virksomhedskonsulent med speciale i økonomi & forretningsudvikling

www.Finman.dk

Kim Stig har revisionsmæssig baggrund og praktisk erfaring som økonomichef og selvstændig konsulent. Han har arbejdet både nationalt og internationalt med erfaring fra de mindste til de største virksomheder. Kim Stig har en stærk interesse for mindre og mellemstore virksomheder, hvor han med en praktisk tilgang tager del i både drift og forretningsudvikling. Digital omstilling er centralt for hans rådgivning.

Videnspiloten bag indlægget

Kim Stig Thomsen

Virksomhedskonsulent med speciale i økonomi & forretningsudvikling

www.Finman.dk

Kim Stig har revisionsmæssig baggrund og praktisk erfaring som økonomichef og selvstændig konsulent. Han har arbejdet både nationalt og internationalt med erfaring fra de mindste til de største virksomheder. Kim Stig har en stærk interesse for mindre og mellemstore virksomheder, hvor han med en praktisk tilgang tager del i både drift og forretningsudvikling. Digital omstilling er centralt for hans rådgivning.

Vil du høre mere om, hvordan du digitaliserer din virksomhed?

Du er altid velkommen til at kontakte Finman direkte eller lære dem bedre at kende på deres Videnspilot-profil

bogholderrigservice

Få Kontakt
Se Profil
2017-05-01T10:35:28+00:00